Tools en werkwijzen: Computational thinking voor het vmbo

Adres (locatie)
Online beschikbaar
Omschrijving

In co-creatie ontwikkelden en evalueerden vmbo-, mbo- en hbo-docenten samen aantrekkelijk en uitdagend ICT onderwijs voor het vmbo. Het ontwikkelde materiaal sluit expliciet aan bij diverse beroepssectoren en de daarin relevante ICT kennis/vaardigheden en is aantrekkelijk voor alle leerlingen in het vmbo (ook voor meisjes).