Over Lokaal2

De vraag naar technisch en technologisch onderlegd personeel wordt steeds groter en urgenter. Ook in onze regio. Als we niets doen, wordt de vraag naar geschikt personeel alleen maar groter en urgenter. Tijd om er samen de schouders onder te zetten.

Onderwijsinstellingen kunnen dit eenvoudigweg niet alleen. Daarvoor is er te weinig kennis, technologie en menskracht aanwezig en bovendien gaan de ontwikkelingen in een razendsnel tempo. De enige manier om recht te doen aan de gewenste, toekomstgerichte onderwijsbehoefte van onze jongeren is dit samen op te lossen met alle stakeholders: ouders, overheid, onderwijspersoneel en het bedrijfsleven: onze ondernemers.

We willen leerlingen laten leren daar waar het gebeurt: bij de bedrijven. In de praktijk vanuit werkelijke situaties. Niet zozeer een stage, maar het begeleiden van leerlingen en studenten in leeractiviteiten - vanuit ‘werkelijke’ situaties met ‘echt’ materiaal in een realistische werkomgeving. Vanuit de behoefte van de leerlingen en ook vanuit de vraag uit de arbeidsmarkt creëren we samen een klaslokaal in de regio : een lokaal lokaal.

Dit moment is niet zo maar gekozen: Deze vraag komt voort uit de beschikbare middelen vanuit de subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs (STO) en deze middelen zijn tijdgebonden. Met andere woorden: Nu zijn er kansen! Aangejaagd door de beschikbare middelen willen we De regio als klaslokaal samen met u en vele andere stakeholders duurzaam gaan neerzetten.