Contact

Programmamanager:
Harald Wiggers
06-20533223
info@haraldwiggers.nl

Coördinatoren:

Lijn 1 (inhoud):
Gini Manting, gini@ligna.nu, 06 22 44 95 60

Lijn 2 (STERA):
Arie Maalderink, a.maalderink@briantcollege.nl, 06 55 33 25 66,
Tim Rietbergen, t.rietbergen@liemerscollege.nl, 06 24 79 50 99,

Lijn 3 (crossovers):
Ilse de Vos-Dankbaar, i.vos@rijnijssel.nl, 06 14 30 96 86

Lijn 4 (kwaliteitszorg en borging):
Eric Robbers, e.robbers@candea.nl, 06 20 34 44 49

Penvoerder:
Quadraam
Saturnus 5
6922 LX Duiven

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12516327/

Algemeen: mail@deregioalsklaslokaal.nl

Mede mogelijk gemaakt door STO (Sterk Techniek Onderwijs).