Doorgaande leerlijn PO-VO

Om een leerlijn/activiteitenaanbod neer te zetten dat betekenisvol is en goed aansluit bij de huidige manier van werken op een school in het primair onderwijs, kiezen we ervoor om te gaan werken aan de hand van thema’s. Het doel is om na drie jaar voldoende thema’s uitgewerkt te hebben. We starten met vier thema’s, namelijk:
• Wat je wil worden (thema van de kinderboekenweek, sluit tevens aan burgers en stoommachines)
• Duurzaamheid, de toekomst, 2000
• Tijdvak van Romeinen en Grieken
• Menselijk lichaam
De technische en technologische leeractiviteiten die bij deze thema’s worden ontwikkeld sluiten aan bij de leeractiviteiten in het VO en de activiteiten vanuit de kinderopvang (KO).

Contactpersoon/personen
Joost Grol
Jef Lintsen