Autoschadeherstel Academy

Ik zou me hier best voor aan kunnen melden.

De branche zit te springen om meer medewerkers en heeft daarnaast te maken met sterke veranderingen;

  • het herstel aan moderne auto’s wordt steeds complexer onder andere door de rij hulpsystemen en sensoren. Medewerkers, met name degenen die een diploma mbo niveau 3 hebben, dienen daarom naast schadeherstel ook goed om te kunnen gaan met computers en diagnose-apparatuur;
  • er vinden allerlei ontwikkelingen in de branche plaats, zoals de invoering van elektrische auto’s, nieuwe grondstoffen, moderne technieken en equipment;
  • de branche wordt geconfronteerd met strengere milieuvoorschriften met betrekking tot stank- stof, geluid en parkeeroverlast;
  • verzekeraars, brancheverenigingen en autofabrikanten stellen hogere eisen aan de bedrijven

De Autoschadeherstel Academy biedt de volgende BBL-opleidingen aan:

  • opleiding Autospuiter (niveau 2)
  • opleiding Eerste Autospuiter (niveau 3)
  • opleiding Autoschadehersteller (niveau 2)
  • opleiding Eerste Autoschadehersteller (niveau 3)

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor deze opleidingen via de website van Rijn IJssel. Tussentijds instromen is mogelijk. De leerlingen volgen eerst allen de niveau 2 opleiding om het ambacht van autospuiter of autoschadehersteller volledig onder de knie te krijgen. De studenten die ook niveau 3 willen afronden volgen daarvoor een derde leerjaar. Doorgaans maakt een flinke groep studenten gebruik van deze mogelijkheid.

Er is volop werkgelegenheid. Leerbedrijven staan te springen om BBL-studenten die ze willen opleiden en na de opleiding een vaste werkplek aan willen bieden.

In de toekomst komt er een opleiding op niveau 4 bij: Specialist Autoschadetechnicus. Zodra deze opleiding opgenomen is in het aanbod, zal informatie erover te vinden zijn op de websites van Rijn IJssel en van de Autoschadeherstel Academy.

De Autoschadeherstel Academy wil in de nabije toekomst het vmbo keuzevak Autoschade en spuiten (1412) aanbieden aan vmbo-leerlingen. Heeft uw school belangstelling hiervoor? Neem dan contact op met Carine van Grinsven.

De Autoschadeherstel Academy is niet de enige school voor de autoschadeherstelbranche in Nederland. De Academy werkt samen met Summa College (Summa Automotive en Smart Mobility), NexTechnician (ROC van Amsterdam) en de Autotech Alliantie aan het project Slimme en Duurzame mobiliteit. In dit project worden onder andere de nieuwe opleiding op niveau 4, een keuzedeel elektrische voertuigen en deskundigheidsbevordering voor huidige medewerkers uit de branche ontwikkeld. Dit project wordt bekostigd vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo met cofinanciering vanuit de schadeketens in Nederland.

Carine van Grinsven

Coördinator Autoschadeherstel Academy

M: 06-28316240

E: info@autoschadeherstelacademy.nl

www.autoschadeherstelacademy.nl (under construction!)

www.rijnijssel.nl

Contactpersoon/personen
Carine van Grinsven
Autoschadeherstel Academy
Tijd voor taart bij Autoschadeherstel Academy!