Duurzaamheid voor PO-VO in de Liemers

Er is geen planeet B!

Verder met duurzaamheid

In het basisonderwijs is door twee besturen (Innerwaard en Liemers Novum) het initiatief gestart om ieder schooljaar samen met het VO vier thema's centraal te stellen: Worden wat je wil, Duurzaamheid, Romeinen en Het menselijk lichaam. De samenwerking tussen de basisscholen en het Candea College en het Liemers College is als een olievlek verder aan het vergroten en de wens is om vanuit alle partijen PO en VO iemand af te vaardigen die hieraan mee kan werken. De komende periode staat Duurzaamheid centraal. We maken bewust een verbinding met Techniek en Technologie.

Thema’s uitwerken

Het thema Duurzaamheid wordt op dit moment ontwikkeld en zal vanaf 1 december te vinden zijn via een sub pagina op de website van lokaal2.nu. Het thema Duurzaamheid wordt verwerkt in een aantal lesbrieven. Het thema met de centrale vraag 'Iedereen doet wat, wat doe jij?' wordt op dezelfde manier opgebouwd als het vorige thema. Dat wil zeggen:

  • Een les begrijpend lezen waarmee het thema wordt geïntroduceerd.
  • Een koppeling met De zeven werelden van techniek met activiteiten.
  • Een koppeling met de Liemerse talenten-wijzer, passend bij jouw talent: Wat doe je dan?
  • Een digitale escaperoute ' Droge voeten in de Liemers'.
  • Een aantal leskisten met de titel 'Plastic experiment'.

Op drie IKC’s van Innerwaard draait een pilot 'thematisch onderwijs' waarin vier docenten uit het Candea College in een roulatiesysteem aansluiten bij de thema’s en wekelijks een les verzorgen. Het gaat hierbij om een docent Techniek, Onderzoek & Ontwerpen, Gamificatie en Kunst. 

Afstemmen en ontwikkelen: een continu proces

Het eerste jaar is er veel tijd gaan zitten in het afstemmen en de verwachtingen van eenieder helder te krijgen. Deze afstemming is nog steeds nodig. Om de drie weken komt het PO en VO samen om alle partijen goed aangehaakt te krijgen en te houden. 

Vijf keer per jaar komen leerkrachten uit het PO en VO samen om het benodigde lesmateriaal te ontwikkelen voor op de website. Roel van Leeuwen (Candea) en Suzan van Dreumel (Innerwaard) creëren bij ieder thema twee leskisten: een voor de middenbouw en een voor de bovenbouw. Deze is door leerkrachten te reserveren.

Onze ervaring laat zien dat we moeten meebewegen met obstakels. Er gebeuren continu dingen die de ontwikkeling tegen zouden kunnen houden (bijvoorbeeld een duo collega die een andere baan accepteert, geen invallers beschikbaar voor de leerkrachten die deel zouden nemen aan het ontwikkelteam, een IKC die zich ergens voor op geeft maar zich bedenkt). Het is nodig en vol te houden door ons continu te blijven richten op wat WEL kan en hoe het WEL doorgang kan krijgen. Via de bijeenkomsten van het Kunst- en Technieklab is het lijntje met Arnhem ook kort en inspireren we elkaar.

Alles wat we maken is openbaar via de subpagina van Lokaal2.nu (via de pagina met de titel wordenwatjewil.lokaal2.nu) en alles wat we maken is daar te downloaden.

Contactpersoon/personen