Licht, geluid en decor

1. Ontwikkeling van maatwerklessen Licht, Geluid en Decor voor leerlingen in de bovenbouw van drie scholen voor basisonderwijs, vier opleidingen in de onderbouw van Candea College.
2. Ontwikkeling van de keuzemodule: Licht, Geluid en Decor voor leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo in nauwe samenwerking met het mbo

Contactpersoon/personen
Sanne Heusinkveld
Robbert Arentz