Logistiek en techniek bij CTD (Container terminal Doesburg)

Een (van verre) in het oog springend bedrijf. Overslag van water naar wegvervoer v.v..

De werkzaamheden bestaan o.a. (en het meest in het oog springend) kraandrijven. Het verplaatsen van de containers van schepen op de wal en vervolgens op opleggers voor verder transport. 

Overwegend wordt het technische onderhoudswerk door de eigen medewerkers gedaan. Denk hierbij aan het onderhoud en smeren van de kraan, onderhoud en reparatie van de eigen opleggers. Aanleggen en onderhoud van elektrisch, en het aansluiten van b.v. koelcontainers.  De werkzaamheden zijn divers en niet aan één technische opleiding te koppelen. De logistieke planning wordt door ict besturing en planning afgehandeld.

Voor de BK leerlingen is het mogelijk om met een medewerker/monteur mee te lopen voor een dagdeel/dag/dagen, al naar gelang de opdracht en de motivatie. Meewerken als stage of keuzedeel is lastig met de leeftijdscategorie ivm veiligheidsvoorschriften.

Er kunnen bij CTD rondleidingen gegeven worden voor leerlingen. Echter enkel voor geselecteerde gemotiveerde leerlingen met een groepsgrote van 10 leerlingen. Dit ivm de mogelijkheden en de veiligheid.

van water naar wegvervoer
Containers van water- naar wegvervoer