Werken aan een doorlopende leerlijn PO-VO in Arnhem

Ik werk graag met mijn handen!

In Arnhem zijn we gestart met kennismakingen tussen docenten onderbouw uit het vmbo en leerkrachten midden- en bovenbouw uit het basisonderwijs. Een tweede ontmoeting is inmiddels geweest en we ontmoeten elkaar weer in juni. Wat kwam er uit de verschillende werkgroepen?

Het bleek dat enthousiasmeren voor maakonderwijs, techniek en technologie als het belangrijkste gezien werd, voor door te doen en door te experimenteren. Dit heeft waarde voor de mens, het beroep en de maatschappij. De betekenis van het bedrijfsleven is vooral het zichtbaar en beleefbaar maken van de werkelijkheid. We hebben meer makers nodig! We weten dat we sterker kunnen worden in het begeleiden van het leerproces en dat we daartoe niet de deskundige hoeven zijn. In deze setting van collega’s willen we vooral leren van elkaar en samenwerken. Hiertoe hebben we FTE’s nodig van onze leidinggevenden. En daarnaast tijd in de wekelijkse agenda. Vanuit de STO-gelden worden de ontwikkel-uren vergoed (dus dat hoeft niet op de formatie te drukken). Wel is het nodig dat je tijd van je leidinggevende krijgt. Hiertoe hebben leidinggevenden het Activiteitenplan gemaakt en goedgekeurd.

Joost van Rijt van het Briant College ligt toe: We kunnen veel leren van elkaar om te zorgen dat we actueel en up to date leermateriaal ontwikkelen of toepassen. Het is nodig dat we onszelf open stellen voor de ander, de andere school, de andere docent. We willen vertrekken vanuit praktische mogelijkheden en daar waar nodig betrekken we experts, makers. We hebben al maakomgevingen (lokaal Briant College, MakerCosmos, iXperium, technieklokalen). Hier kunnen we van elkaar leren en elkaar beter leren kennen.

Bovendien zien we de samenwerking vanuit de waardering voor het werken met de handen. Het vmbo is een maak-omgeving. En deze omgeving kan echt wel een update gebruiken. Dus hebben we enthousiasme en enthousiasmerenden nodig! Ook ouders zijn hierbij belangrijk. Als zij het maakonderwijs afkeuren, komen kinderen hierin niet (vaak) verder. We zoeken mensen uit het bedrijfsleven die voeling hebben met de kinderen, waaronder meiden en vrouwen. We willen graag werken vanuit de werkelijkheid en het belang van maakonderwijs, techniek en technologie. Een kennismaking met het PO is echt nodig: voor de leerling! Dan wel graag geografisch: We zijn blij met de bijdrage van de Pieter Breughelschool, maar deze leerlingen zien we niet of nauwelijks op de vmbo’s.

De volgende keer  op 8 juni zijn we welkom op het Briant College waar een prachtige maak-omgeving (werklokaal) is gecreëerd. Gastheer: Joost van Rijt.
De keer daarna zijn we welkom op de Pieter Brueghelschool in Arnhem Noord.

 

Behoor je tot de doelgroep? Docent onderbouw vmbo? Of leerkracht midden- of bovenbouw PO? Reserveer 8 juni vanaf 15.00 uur in je agenda! Locatie: Briant College (Bethaniënstraat 250).  Aanmelden kan via Gini Manting (gini@ligna.nu).

Contactpersoon/personen