3D project van start op 't Venster

In het kader van Sterk Techniek Onderwijs is op 't Venster is het 3D-project gestart. Al  weer een mooie samenwerking tussen 't Venster en Tech Plaza Rijnijssel. 

Onder begeleiding van Martijn de Koning (Rijnijssel) heeft een aantal docenten en leerlingen vijf 3D printers gebouwd. Deze leerlingen worden de professionals die andere leerlingen kunnen helpen met het dagelijks gebruik op onze school.

Volgend jaar nodigen we verschillende klassen van de omliggende basisscholen uit op onze school om onder begeleiding van onze leerlingen aan een 3D-duurzaamheidsproject te werken. Het groepje met de beste en meest innovatieve 3D-print zal voor hun school een van de vijf printers winnen. Kortom veel moderne technieken, veel samenwerken en bovenal veel enthousiasme.