ATC gaat van start!

ArbeidsTrainingsCentrum gaat van start!

In gesprek met Roland Baauw van WSP

Wat kunnen de gelden van Sterk Techniek Onderwijs betekenen voor de PRO-scholen? Vier praktijkscholen hebben hun krachten gebundeld en gingen in gesprek met Harald Wiggers. In overleg met Werkgevers Servicepunt Midden Gelderland namen zij het initiatief voor een ATC, een arbeidstrainingscentrum. Symbion uit Didam, Produs uit Arnhem, Leerpark Presikhaaf uit Arnhem en Het Rhedens uit Dieren bundelen hun personeelskracht en ervaring mèt het bedrijfsleven om er (nog sterker) voor de leerlingen in onze regio te zijn.

Waarom een ATC? Leerlingen uit het praktijkonderwijs kunnen niet altijd een goede stageplek vinden of vallen om specifieke redenen tijdens hun stage uit. De scholen gaven aan een ATC te willen starten bij een reguliere werkgever om leerlingen die uitvallen uit hun reguliere stage, toch een werkplek te kunnen bieden bij een werkgever i.p.v. dat ze terug naar school moeten. De scholen hebben vervolgens aangeklopt bij WSP of wij werkgevers hadden die hierin interesse zouden kunnen hebben. En die hadden we. Door een trainingscentrum in te richten bij een bedrijf of meerdere bedrijven kan de leerling prima aan de gewenste werknemerscompetenties werken. We hebben dus samen een goed vangnet ingericht.

Ik ben Roland Baauw (accountmanager) van Werkgevers Servicepunt regio Midden Gelderland. Wij zijn het serviceloket voor bedrijven voor arbeidsmarktvraagstukken, subsidies, inclusiviteit maar ook ziekte en ontslag. We zetten bijvoorbeeld omscholingstrajecten op om mensen uit de uitkeringssituatie te halen en hiermee de inclusieve samenleving te versterken. En we hebben een mooi netwerk van bedrijven opgebouwd. We willen iedereen laten deelnemen in de arbeidsmarkt. En daarom was ik blij met het initiatief van deze scholen en Harald Wiggers!

Het eerste gesprek bij E-Care, the elektronic care company, uit Duiven (https://www.e-care.nl/nl/home) verliep meteen goed. Het voorstel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een relevante ontwikkeling te bieden in hun werkomgeving bood meteen perspectief. In de consumentenelektronica-wereld is reparatie en refurbishing een kans. Er zit weinig marge op de verkoop van een nieuw product. Vaak is het goedkoper om een nieuw product aan te schaffen dan deze te laten repareren. Met leerlingen in deze constructie zijn er kansen: een goede werkplek tegen relatief weinig arbeidsloon biedt de leerling een goede plek en is een kans het bedrijf verder te versterken. Met een begeleider uit de opleidingen zijn er voor het bedrijf geen zorgen. Bovendien en niet onbelangrijk: We werken samen concreet aan duurzaamheid! Met de huidige krapte op de productielijnen worden we daarmee wederom geconfronteerd.

En nu? We zijn blij met de 8 leerlingen die gaan starten. Voor hen is thuiszitten of op school moeten leren geen optie. Nu werken we samen om de leerling te voorzien van kennis, eigenwaarde, inzicht en ervaring. De benodigde samenwerking zijn we nu praktisch aan het invullen. En daar waar deze leerlingen goed op hun plek zijn, is er ruimte voor vakantiewerk of zelfs een baan! Mogelijk zijn er ook andere bedrijven die in aanmerking willen komen voor deze vorm van samenwerken. Moor voor nu hebben we voldoende aan één ATC. Zou er ergens anders vraag naar zijn, dan werken we graag mee aan deze ontwikkeling.