Betekenisvol onderzoek

De gelden van STO worden zinvol besteed. We bouwen immers samen aan het inrichten van de regio als klaslokaal? Dat doen we nu met de aanjaaggelden van STO en in de toekomst op eigen kracht. Uiteraard moeten we onderbouwen hoe we onze STO-gelden inzetten. Een van de stappen voor deze onderbouwing is de Social Network Analysis (SNA) onder leiding van Eric Robbers van het Candea College.

Samenwerken is ‘key’. Als je de regio als klaslokaal wilt inrichten is dat afhankelijk van relaties. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: Wat is de leeropbrengst bij de onderwijsprofessionals bij deelname aan praktische netwerken? Welke factoren zijn daarbij van invloed op de leeropbrengst?