Dronetechniek is gestart!

De eerst leerlingen zijn gestart met het keuzevak: ‘Dronetechniek 1’

 

De eerste leerlingen zijn gestart met het keuzevak Dronetechniek (1). Vanuit de gelden van STO zijn lesmateriaal en lesmateriaal aangeschaft die gebruikt kunnen worden door de 12 deelnemende scholen. De sets bestaan uit 2 Marvic3 drones, 4 Emax drones en 5 Cetus drones met accu’s en reserve-materialen. Voor de theorie wordt gebruik gemaakt van de lesstof van Droneclass.

Na het volgen van het keuzevak bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen het EU-dronebewijs te behalen en hiermee hun officiële ‘vliegbewijs’ voor drones te hebben. Deze is verplicht voor het vliegen met drones.

45 Docenten van de deelnemende scholen zijn opgeleid voor het EU-dronebewijs. Zij kunnen de lessen geven aan de leerlingen. Met de lesstof en materialen kan er een eigen invulling worden gegeven aan het keuzevak. Om hierbij niet alleen in te staan zijn er 4 clusters van 3 scholen geformeerd waarin de samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde met korte lijnen mogelijk is. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het delen van kennis, lesbrieven en opdrachten via een hiervoor ingericht deel voor docenten op Lokaal2.nu.

In de toekomst zullen deze drone-toepassingen in een groot deel van diverse werkzaamheden onmisbaar zijn. Denk aan metingen en inspecties in de bouw, uitmeten van infra, infraroodtechnieken, gewascontrole, het optimaliseren van verkeersstromen en ook brandpreventie. Een onmisbaar keuzevak voor onze leerlingen dus!

Voor de verdere ontwikkeling van de mogelijkheden van drones en de uitwerking van de gegevensopbrengsten van drone-activiteiten hebben we contact met diverse bedrijven zoals Helix aerial vision en Flight deck service. Ook geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met Arie Maalderink: a.maalderink@briantcollege.nl of via 0655332566.

45 docenten, 12 scholen , 4 clusters en steeds meer bedrijven; samen werken we aan het vormgeven van de regio als klaslokaal.

Een film bekijken over de huidige mogelijkheden? https://youtu.be/1ucIm6g9llg