FutureNL leeractiviteiten Digitaal burgerschap

Leer veilig navigeren op sociale media, kritisch denken over online informatie en actief deelnemen aan de digitale wereld! Leerlingen doen onderzoek, gaan in gesprek en worden zich bewust wat als digitaal burger belangrijk is.  Dit lesprogramma is onderdeel van de doorlopende leerlijn Digitaal Burgerschap. Bekijk hier de programma's voor bovenbouw PO en bovenbouw VMBO.