Netwerkleren en leernetwerken

Op 21 februari is de eerste bijeenkomst van het professionaliseringstraject Leernetwerken geweest. In leernetwerken zoals Lokaal2.nu vanuit de STO-gelden spelen leidinggevenden een belangrijke rol. Om leidinggevenden hierbij te ondersteunen is, in samenwerking met de Open Universiteit Heerlen, een praktisch professionaliseringstraject opgezet. In dit leertraject gaat het om praktisch, betekenisvol professionaliseren met collega-leidinggevenden. Meer info via e.robbers@quadraam.nl.