Op ontdekkingsreis met Roxy, Apollo en Uriah

Leskisten, mooie samenwerking tussen ko, po en vo.

Om kinderen en leerkrachten mee te nemen in de steeds veranderende wereld van Techniek en Technologie ontwikkelden het ko en po in de regio Liemers samen met drie ArteZ studenten een aantal leskisten voor het basisonderwijs en de bso; Roxy, Apollo en Uriah. Spelenderwijs worden kinderen  meegenomen in de thema’s van wereldoriëntatie. Om een activiteitenaanbod neer te zetten dat betekenisvol is en goed aansluit bij de huidige manier van werken, is ervoor gekozen om te werken met thema’s, legt initiatiefnemers Judith van Iersel uit.  Zo worden kinderen bij de leskist Uriah (thema jagers en boeren) uitgedaagd om een wandelstok te maken. De wandelstok kunnen ze daarna voorzien van hun naam of tekening door gebruik te maken van een houtbrander. In de leskisten zitten materialen, voorbeelden en uitleg. Ook zijn er door de studenten introductiefilmpjes gemaakt en hopelijk kunnen studenten in het nieuwe schooljaar ook helpen bij het lesgeven. Dat werkt drempelverlagend; leerkrachten gaan samen met de leerlingen op ontdekkingsreis. Hoe leuk is dat!

Leskisten po/vo
In ontwikkeling zijn vier leskisten voor het primair onderwijs, waarbij de samenwerking is gezocht met het voortgezet onderwijs. Roel van Leeuwen natuurkunde docent bij het Candea Collega denkt bijvoorbeeld mee over de inhoud. Judith vertelt enthousiast dat zijn andere kijk een verrijking is. ‘Dat inspireert! Er vindt verdieping plaats, zowel voor docent als leerling. Dat is precies waar we naar op zoek zijn.’ Ook deze leskisten worden gekoppeld aan thema’s. In schooljaar 2021/2022 wordt gestart met deze vier thema’s:
- Wat je wil worden (thema van de Kinderboekenweek)
- Duurzaamheid, de toekomst, 2000
- Tijdvak van Romeinen en Grieken
- Menselijk lichaam

De leskisten zijn ontwikkeld voor de basisscholen van Liemers Novum en Innerwaard.