Regio als klaslokaal LIVE #2 "Bezoek aan Revabo Oosterbeek"

 

Beste betrokken docent, werkgever, werknemer of met een andere rol,

 

De tweede Regio als klaslokaal LIVE is goed verlopen bij Revabo Oosterbeek .

Veel dank voor jullie inzet aanwezigheid en bijdragen!

 

We hebben een kijkje in de keuken gekregen bij de Revabo “Regionale vakopleiding in de bouw” Oosterbeek.

Om 15.00 uur, welkom door “STO coördinator” Nico Vogelzang.

Daarna nam Piet Koppelaar “directeur Revabo” het woord en gaf a.d.h.v. een  PowerPoint een kijkje in het doen en laten van Revabo.

  • Algemeen:
 • Revabo is opgericht door bouwbedrijven uit Zuid West Veluwe en Arnhem.
 • Het is een opleidingscentrum voor de bouw en de timmerindustrie.
 • Bestuurd door aannemers.
 • In opleiding: Schoolverlaters en zij-instromers.
 • Timmeren, metselen tegelzetter en montage medewerker timmerindustrie.
 • 6 bestuursleden, 9 staf medewerkers, 207 leerlingen, 270 aangesloten bedrijven, 4 ROC’s samenwerking.
  • Waarom keuze voor Revabo:
 • Voorlichting, werving en selectie.
 • Continuïteit werknemers.
 • Scholing, begeleiding, toetsing, kosten.
  • Activiteiten:
 • Werven en plaatsen leerlingen.
 • Revabo is werkgever t/m diploma.
 • Cao bouw of timmerindustrie.
 • Eisen aan aangesloten bedrijven.
 • Organiseren praktische scholing/toetsing voor leerlingen en zij-instromers.
 • Betrokkenheid werkgever organisaties, bouwend Nederland en NBvT.
  • Samenwerking met STO Arnhem:
 • 2019- 2022 Aanbieden keuzedelen Vmbo BWI opleiding: houtverbinding, metselen, scheidingswanden, gevelopeningen.

                                   Oriëntatie dagen Po, Vmbo en mbo.

 • 2023-2024 vervolg inzet afgelopen jaren, en leerlingen instrueren m.b.t Tiny house en deelnemen aan het project.

 

We hebben tijdens de rondleiding veel gezien, veel gedeeld en de nodige inspiratie opgedaan.

Collega’s hadden veel vragen aangaande, zelf opgeleid worden, bezoeken aan Revabo met leerlingen.

 • Voor uw vragen:

Contactpersoon is Freddie van de Krol 2e instructeur en leerlingbegeleider Revabo 026-3397060.

 

Nogmaals dank aan Piet Koppelaar, Freddie van de Krol en afsluiting met veel hapjes en een drankje en het leuke presentje.

We gaan ons duurzaam inzetten om de instroom van (technisch) personeel te vergroten en de regio als klaslokaal in te richten.

Revabo speelt hierbij ook een belangrijke rol vanuit de bouwsector.

 

Vriendelijk groet,

 

N.J.J.(Nico)Vogelzang