Stakeholdersbijeenkomst Arnhem

Stakeholdersbijeenkomst STO Arnhem 16 april 2024

Tekst Frank Thooft

Als vervolg op de stakeholdersbijeenkomst die op 8 april in De Liemers was gehouden, was er op 16 april op Industrie Park Kleefse Waard een tweede stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Ook hier ging het om het verbinden van netwerken, het ophalen van ideeën en het delen van ervaringen en inzichten. Met 65 deelnemers hebben we weer een stap gezet om onze regio als klaslokaal te versterken!

Programmateamleider Harald Wiggers blikte in zijn inleiding kort terug op de afgelopen vier succesvolle jaren. Voor de tweede ronde, van 2025 – 2029, is er opnieuw STO-subsidie toegezegd. Het jaar 2024 wordt gebruikt om de eerste ronde te evalueren en de tweede ronde voor te bereiden, vertelde hij. Het faciliteren van het leren van kinderen in de techniek of de technologie is daarbij het uitgangspunt. Er wordt met name ingezet op netwerk-leren, netwerk-innovatie en netwerk-versterking. Er wordt tevens gekeken naar cross-overs tussen de verschillende onderwijstypen en werkvelden.

Veel voorbeelden

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar vroeg Harald Wiggers deelnemers naar hun ervaringen op het gebied van de verschillende thema’s. In vogelvlucht: Bij E-care is een trainingscentrum voor kinderen opgezet. De Techniekbuzzz bezoekt kinderen al vanaf 2 jaar in kinderopvangen en introduceert ze spelenderwijs in de techniek, vertelde Roland Gerritsen. Bij HPC Zetten is een techlab opgezet en wordt er een foodtruck gebouwd waarmee leerlingen aan de slag kunnen. De Brouwerij werkt vanuit een NO WASTE-verbinding met lokale ondernemers en organisaties aan het versterken van leeractiviteiten en leidt leerlingen op voor een drone-vliegbewijs. Het Rhedens werkt vanuit een Ontwikkelteam PO-VO aan leeractiviteiten voor leerlingen uit het basisonderwijs en de onderbouw VO in het nieuwe technieklokaal, vertelde Mirjam Bunt.

Tiny houses

En daar bleef het niet bij. Carine van Grinsven van het RijnIJssel lichtte de samenwerkingen tussen vmbo en MBO toe: de bouw van een tiny house, het bouwen van een raceauto, het opzetten van een forensisch laboratorium en vanzelfsprekend deelname aan de techniekdagen. Jelle van den Broek van het Innovatielab van Rijn IJssel noemde het VR-project: Het filmen van de reis van een plastic fles als VR-leeractiviteit. Joost Grol beschreef de laatste ontwikkeling van ons digitale platform Lokaal2.nu, namelijk het ontsluiten van leeractiviteiten voor alle gebruikers in de regio. Vindbare leeractiviteiten, reserveren en het kunnen organiseren van leeractiviteiten uit de hele regio zijn nu mogelijk. Voormalig bouwondernemer Peter Koenders ging in op de bouw van enkele tiny houses en de rol die leerlingen daarbij gekregen hadden. Eric Robbers ging in op het netwerkonderzoek dat hij had gedaan om in kaart te brengen hoe scholen en bedrijven samenwerken en hoe belangrijk het is om van individueel innovatief ontwikkelen naar collectief innovatief ontwikkelen te gaan.

Skills voor de 21e eeuw

Monic Deichmann, werkzaam bij het Watermuseum, vertelde hoe zij kinderen, jongeren en volwassenen betrekt in expedities waarbij o.a. water, innovatief leren, klimaat en rolneming, technologie en techniek maar ook verwondering belangrijk zijn. 21e-eeuwse skills die kinderen nodig hebben worden daarbij geprikkeld (samenwerken, overleggen, communiceren, etc). Voor het leren tijdens expedities van de grens van Duitsland naar de Noordzee kunnen scholen zich melden. Een mooi voorbeeld van hoe de regio als klaslokaal wordt ingericht!

Ideeën ophalen

Deelnemers konden aan diverse thematafels delen wat zij voor de komende planperiode als belangrijk zien. Gini Manting (XR en technologie): Er is een Ontwikkelteam XR waarin docenten uit PO, vmbo en MBO en ook bedrijven deelnemen om leeractiviteiten te ontwikkelen en deze ook in het curriculum opnemen. Deelnemers geven aan dat dit waardevol is en voortgang verdient. Bert Carpay (co-creatie O&O): Zet een maak-lab op door samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven. Nico Vogelzang en Arie Maalderink (duurzaamheid / energietransitie): Stimuleer de bewustwording van leerlingen op het gebied van energietransitie, bijvoorbeeld door het organiseren van een themaweek.

Connecties met bedrijven

Ellen Pluimers (Techniek voor iedereen): Probeer meer meiden in de techniek te krijgen, nodig bedrijven (‘rolmodellen’) uit deel te nemen in leeractiviteiten. Gonda Peters (AI): Inventariseer eerst wat AI allemaal kan betekenen en motiveer docenten om ermee te werken. Wees je ervan bewust dat het vaak ‘getrainde programma’s’ zijn die niet alles-oplossend zijn. Ze miste het vak automatisering in het gesprek van vandaag. Joost Grol (TechnoPlaza): Juist samenwerking en kennisdelen maakt je sterker. Jelle van den Broek (masterplan innovatielabs): Laat eilandjes los, werk meer samen, test bijvoorbeeld materialen samen met andere scholen. Eric Robbers (onderwijslogistiek): Zorg dat roosters flexibel(er) zijn, faciliteer kinderen meer in hun keuzes voor technische projecten, schakel het bedrijfsleven in.

Blijf netwerken en samenwerken

Afsluitend ging Harald Wiggers in op het belang van samenwerking en het delen van kennis en best practices. Met de 9 miljoen subsidie die er voor de tweede ronde van 2025 – 2029 is toegezegd, kunnen er veel duurzame samenwerkingen opgezet worden. Doordat er goed gekeken is naar de successen van de eerste ronde kan de tweede ronde nog succesvoller worden en kunnen we nog meer leeractiviteiten ontwikkelen en versterken en de regio als klaslokaal inrichten. Hij riep iedereen op om te blijven netwerken en kennis en ervaringen te blijven delen zodat het netwerk een sterk fundament onder het techniekonderwijs van de toekomst kan borgen.