TechYourFuture onderzoekt adaptief vermogen in techniekonderwijs

TechYourFuture is hét Center of Expertise voor bèta en technologie. TechYourFuture onderzoekt en ontwikkelt oplossingen en werkwijzen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technologisch talent. Dit doen we samen met partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke sector.

De veranderende arbeidsmarkt en complexere vraagstukken vraagt van opleidingen én ondernemingen om (samen) te investeren in de toekomst van menselijk kapitaal.

Technici staan steeds vaker voor uitdagingen door nieuwe of snel veranderende technologieën. Werkgevers benoemen adaptief vermogen als een van de belangrijkste competenties van afgestudeerde technici. Maar wat is adaptief vermogen precies? Onderzoek naar het operationaliseren van het begrip adaptief vermogen is tot nu toe geïsoleerd binnen een aantal disciplines uitgevoerd.

Tijdens het project 'Adaptiviteit in techniekonderwijs' is bijgedragen aan de conceptualisering van adaptief vermogen gebruikmakend van een combinatie van verschillende disciplines (filosofie, hrm, psychologie en onderwijskunde). Er is een theoretisch en praktisch gestoeld kader geformuleerd waarmee het onderwijs ondersteund kan worden om technici beter voor een onzekere toekomst op te leiden. De kennis en inzichten die zijn opgedaan in het onderzoek zijn samengebracht in een onderzoeksrapport.

Vraag hier het gratis digitale onderzoeksrapport aan: 'Omarm onzekerheid! Technici van de toekomst: onvoorstelbaar adaptief in een onvoorspelbare wereld'. U ontvangt de publicatie direct via de mail.

Samen met de onderzoekers is een factsheet ontwikkeld die handvatten geeft aan onderwijsprofessionals en managers voor het stimuleren van adaptief vermogen van studenten en medewerkers. De factsheet is hier te downloaden. Print de factsheet (op A3-formaat, dat leest het fijnst) en hang deze aan de muur van je klaslokaal of kantoor!