Ontwikkelmodel STO

Dit ontwikkelmodel is gemaakt voor autonome professionals die aan de slag willen om samen met het PO-VO-MBO en bedrijfsleven een module te maken. Het is een stappenplan waarbij de wederzijdse afhankelijkheid belangrijk is; met elkaar kunnen we mooier techniekonderwijs realiseren. Door op een generatieve manier met elkaar te werken en vooral lekker aan de slag te gaan, doorlopen we de 5 fasen van het ontwikkelmodel.

Contactpersoon/personen