Stera-coördinator Arie Maalderink

even voorstellen ...

Mijn naam is Arie Maalderink en ik ben Stera-coördinator

Onder leiding van Harald Wiggers is Lokaal lokaal (met de missie onze regio als klaslokaal in te richten) van start gegaan. Deze ambitie wordt gefinancierd door STO-gelden (Sterk Techniekonderwijs). Vanuit de visie en behoefte van de 12 vmbo-scholen is er een regiovisie opgesteld. Deze regiovisie is leidend voor de uitvoering van alle (leer-)activiteiten. En in dit ontwikkelingsveld begeef ik mij als Stera-coördinator. Hieronder leg ik mijn werkveld uit.

Voor de uitvoering zijn er diverse sturing- en ontwikkelgroepen en coördinatoren verantwoordelijk. In de in 3 onderverdeelde regio’s zijn er drie STERA-coördinatoren die tot taak hebben het contact te leggen tussen de scholen onderling en de  opleidingsbedrijven en bedrijven of organisaties. Daar ben ik er een van. Mijn naam is Arie Maalderink en ik ben STERA-coördinator voor de regio Arnhem-noord. Daarnaast ben ik HBR docent aan het Briantcollege in Arnhem.

Ik ben vanaf het begin van de uitvoering betrokken geraakt. En inmiddels zijn er verschillende initiatieven werkelijkheid geworden. Nu zijn we anderhalf jaar onderweg in het traject. Na de eerste periode van wennen aan deze vorm van samenwerken, hebben we ook te maken (gehad?) met de impact van Corona op de uitvoering. Deze impact maakte een aanmerkelijk verschil ten opzichte de planning.

Waarom richten we de regio als klaslokaal in en wat heeft dat met mij te maken? De technisch en technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel. Stappen die binnen het onderwijs, zowel in materiaal en machines maar ook in kennisontwikkeling naast de didactische veranderingen, nauwelijks te volgen zijn. De identiteit als vernieuwd vmbo speelt ook een rol: Zijn we een vakopleiding of voorbereidend op een vakopleiding? Moeten we de leerling een bewuste en onderbouwde keuze laten maken door de oriëntatie op zijn keuzes te faciliteren? Wat betekent dat dan voor het lesplan? Er is nog geen antwoord op deze ‘hot items’ maar we ontwikkelen wel naar een model dat passend is voor de hedendaagse leerling in een sterk veranderende maatschappij, beroepsopleiding en uitvoering. Om de leerling een weloverwogen keuze te laten maken is het van belang het keuzenpalet te kennen en waar nodig uit te breiden. Naast de vakinhoud maakt de leerling ook kennis met het beroepsethos. Hiervoor is het bedrijfsleven onmisbaar.
 

We werken daarom aan een samenwerking met het bedrijfsleven waarbij de scholen ‘up to date’ onderwijs aan de leerlingen kunnen bieden en de praktijkdocent zijn leerlingen begeleidt in de hedendaagse realiteit en ontwikkelingen. Een verrijking voor zowel de leerling als de vakgerichte docent.

Binnen het bedrijfsleven bestaan opleidingsbedrijven. Dit zijn door de branche opgezette scholen voor zowel start- als aanvullende opleidingen binnen de branche. In deze opleidingen zijn zowel de vaktechnische als de didactische kennis aanwezig om leerlingen te begeleiden.

Binnen het bedrijfsleven is veel specifieke kennis voorhanden. Een leerling kan vanuit de eigen behoefte een specifiek bedrijf uitzoeken waar naast oriëntatie ook verdieping in het vakgebied kan plaatsvinden. Deze leerlingen smullen van de ‘echte’ uitvoering en de gevraagde volwassenheid, maar hebben de praktijkdocent van school nodig om hun enthousiasme te duiden en te begeleiden. De docent als begeleider en pedagoog blijft nodig!

Veel leerlingen, veel docenten en vele bedrijven, nog meer wensen en benaderingen; dat vraagt om coördinatie. En dat is waar de STERA-coördinator aan het werk gaat. Heb je een vraag, een wens of wil je contact met een bedrijf of branche dan neem je contact op met de STERA-coördinator in je regio. Samen bespreek je de contacten die je wil leggen wensen en verwachtingen en samen kijken we naar de mogelijkheden die er zijn. Vervolgens ga ik (STERA-coördinator) op zoek naar het juiste bedrijf of de juiste instelling of persoon.

Jouw vraag is doorgaans een vergelijkbare vraag van andere collega’s. Met behulp van vragen van docenten kan ik verbanden leggen en samenwerkingen aangaan. Op deze wijze kunnen we de leerling optimaler bedienen en onze werkdruk verdelen.

In de voorgaande tijd heb ik vele contacten met bedrijven gelegd en eigenlijk hoofdzakelijk positieve reacties gekregen op de gewenste samenwerking met scholen. Hoe meer vragen ik van docenten krijg, hoe meer zicht ik krijg op de gewenste samenwerkingen en hoe efficiënter en beter we samen kunnen werken. Overstelp mij dus met vragen. Meer vragen leiden tot meer verbindingen buiten de school en ook van bedrijven naar scholen. Dan gaan we samen in overleg en op zoek naar de realisatie. Mail naar: a.maalderink@briantcollege.nl.