Te gast bij Makercosmos

Op bezoek bij Maarten Hennekes en Tineke Hiddink

Ik ben te gast bij de Makercosmos op de Coehoorn in Arnhem. Maarten en Tineke: Waar ben ik hier?
Tineke vertelt: "Hier" is in ieder geval een prachtige werkruimte. Een uitnodigende maak-ruimte.Vanuit een samenwerking tussen Rozet, Fillip Studio’s, HAN en Stichting CLC hebben we een fysieke plek gecreëerd waar we elkaar kunnen ontmoeten en kruisbestuiving tussen deze organisaties kunnen laten plaatsvinden. Deze kruisbestuivingen zijn nodig voor het ontwikkelen van educatieve activiteiten en projecten die gaan over kunst en maakonderwijs. Kunst is belangrijk voor het maakonderwijs: de verwondering die bij kunst een rol speelt activeert het creatieve brein om complexe vraagstukken te tackelen.

Ik ben in een ruimte die is ingericht als een kunstenaarsatelier, als een multimedia-lab en als een ambachtelijke werkplaats. Maarten licht toe: Maakonderwijs gaat over de overlap tussen deze werkvelden. Met gereedschap, lab-materialen, lasersnijders etc., trainen we hier aankomende en zittende leerkrachten in het leren op het raakvlak van kunst, maakonderwijs en technologie maar ook burgerschap. Diverse leergebieden raken het maakonderwijs. We maken gebruik van de didactiek van het ontwerpend leren (een integratieve aanpak, een cross-over). Het kan dus ook gaan over milieu- of sociale vraagstukken. De complexiteit van deze vraagstukken vraagt om creatief leren en om over de randen van diverse vakken heen kijken. Dit is zowel voor leerkracht als leerling van belang. We doen dit in de vorm van projecten. Leren door te maken, te creëren, vanuit een nieuwe situatie vormgeven van hun toekomst (voor, door en met leerlingen).

Dat leerlingen hun toekomst leren vormgeven is voor ons het vertrekpunt. We starten vanuit de vraag: Hoe gaat de leerling dit (leren) creëren? Dat is de startpositie. En dat doen we “hier”: Midden in deze wereld vanuit een samenwerkingsverband met veel diversiteit uit onze lokale omgeving. Samen doen we het beter! Daar zit innovatief vermogen!

Wie zijn jullie?
Ik ben Maarten Hennekes: hogeschool-hoofddocent aan de Academie Educatie en oprichter en medeleider van de Makercosmos. Ik zie de Makercosmos als een beweging voor het maakonderwijs. Wij faciliteren deze beweging. Ik richt me op het trainen van de (aankomende) leerkrachten en zorg ervoor dat het geborgd wordt in het curriculum. Ik vervul dus de rol van leraar-opleider. Daarnaast ben ik eerste aanspreekpunt voor alle partners.
Tineke is mijn duo-partner.  Tineke: Ik werk voor de schoolbesturen en Stichting CLC en ben programmamanager van Kunst, cultuur en maakonderwijs. Mijn rol is het ophalen van vragen die er zijn op scholen die zich willen ontwikkelen in het maakonderwijs. Vanuit ons netwerk kijk ik naar hoe we vanuit deze vraag kunnen werken. We houden de PO-besturen op de hoogte van wat er binnen de scholen gebeurt.

Wat doen jullie?
Wij voeden het onderwijs met maakonderwijs door te trainen en te versterken. Op individuele ontwikkeling en op schoolontwikkeling. Zo verzorgen we een eenheid maakonderwijs voor studenten in Arnhem en studenten in Nijmegen. Op vrijdag verzorgen we Masterclasses. 1x Per maand op de woensdag verzorgen we vaardigheidstrainingen voor leerkrachten. En we begeleiden scholen. Heel divers dus. En nu in tijden van Corona breiden we online uit.

Hebben jullie een voorbeeld dat jullie graag willen delen?
Momenteel werken we aan een aantal prototypes met gebruik van Leonardo da Vinci-principes. We noemen ze “Geluidsmachines” (zie foto’s hieronder). Samen met Maker on the Move. Een leeractiviteit die ook gebruikt kan worden in een online-lessensituatie: Een brievenbuspakket dat we proberen helemaal duurzaam te maken. Met behulp van instructiefilms (die we hier in ons atelier maken) ondersteunen we de leerkracht in bruikbare doe-filmpjes. In het kader van duurzaamheid ontwikkelen we een Materialenbank (bijzondere materialen uit de Arnhemse bedrijven waar we creatief mee kunnen werken).