Korte beschrijving van de kennis- of themagebieden of inhoudelijke bouwstenen
Binnen het ROC is veel actuele kennis aanwezig over de ontwikkelingen in de verschillende branches. We delen deze kennis graag met leerlingen en docenten uit het VO. Denk aan duurzaamheid, energietransitie, robotica, domotica, digitalisering, etc.
Korte beschrijving van gewenste resultaat i.r.t. De regio als klaslokaal
VO-scholen in de regio werken samen met verschillende partners zonder zich concurrerend op te stellen naar elkaar. Het rooster is niet meer leidend, maar leerlingen en hun leerdoelen staan centraal. Door intensieve inhoudelijke en personele samenwerking tussen VO-scholen, mbo’s, opleidingsbedrijven en bedrijven kan aan leerlingen een dekkend techniekaanbod in de regio aangeboden worden. Leerlingen verdienen kansen en kunnen zich breed oriënteren in een verschillend en divers aanbod aan techniekonderwijs, maar leerlingen kunnen ook kiezen voor beroepsgerichte routes, waardoor versnellen mogelijk wordt. Leren vindt plaats binnen en buiten de school in betekenisvolle contextrijke leeromgevingen. Leerlingen krijgen door een fantastische regionale samenwerking in Arnhem en De Liemers een compleet beeld van opleidingen, beroepen en doorgroeimogelijkheden in de techniek. In deze notitie is ook een beeld geschetst hoe ook docenten onderwijsondersteunend personeel en professionals uit het bedrijfsleven kunnen zich ontwikkelen tot deskundige en breed inzetbare professionals die zich vrij bewegen op verschillende scholen in diverse onderwijssituaties.
Korte beschrijving vanuit de ketensamenwerking
Vanuit het VO zijn we samen met docenten uit het MBO gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende keuzevakken. Hier zijn we nog volop mee bezig. Tegelijkertijd willen de samenwerking in de regio naar een hoger plan tillen. Hoe kunnen we samen met opleidingsbedrijven, VO scholen, ROC's en bedrijfsleven techniekonderwijs op de kaart zetten.
Wat is je vraag voor samenwerking en versterking?
We zijn nog op zoek naar bedrijven die bereid zijn leerlingen vanuit het VO te ontvangen. Het zou mooi zijn wanneer we deze leerlingen niet alleen kennis kunnen laten maken met het ROC, maar ook met het werkveld.
Leeractiviteit