Korte beschrijving van de kennis- of themagebieden of inhoudelijke bouwstenen
STO is een katalysator om tot een duurzame samenwerking binnen de onderwijsketen en met het bedrijfsleven te komen. Er is voor een model met vier activiteitenlijnen gekozen, die voor structurele en duurzame veranderingen in het onderwijs moeten gaan zorgen. Het activiteitenplan is een transitiemodel dat er voor moet zorgen dat de inhoud van het onderwijs eigentijdser en relevanter wordt, leerlingen meer daar gaan leren waar het gebeurt namelijk in bedrijven. Alle leerlingen van alle afdelingen en niveaus krijgen dezelfde voorrechten als de leerlingen die nu voor techniek kiezen. Tevens zorgen we voor een kwaliteitsverbetering, onderzoek om dit vast te kunnen stellen, professionalisering van docenten en borging van de samenwerking in de keten en met de bedrijven.
Korte beschrijving van gewenste resultaat i.r.t. De regio als klaslokaal
De regio als klaslokaal biedt de mogelijkheid om alle expertise en techniek/technologie in de regio in kaart te brengen en in te zetten voor de ontwikkeling van alle wonenden, werkenden en lerenden in de regio.
Korte beschrijving vanuit de ketensamenwerking
Samen met 6 besturen vo, 8 besturen po, 3 mbo’s, 1 hbo, 9 gemeenten, provincie Gelderland, >100 bedrijven zijn we een samenwerking aangegaan om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid het tekort aan goed geschoold techn(olog)isch personeel duurzaam op te lossen.
Wat is je vraag voor samenwerking en versterking?
We vragen met name bedrijven hun expertise en technologie beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de toekomstige werknemers van de arbeidsmarkt in hun eigen regio. We willen de leerlingen van het vmbo ook daar laten leren waar het gebeurt n.l. in de bedrijven.
Leeractiviteiten