Korte beschrijving van de kennis- of themagebieden of inhoudelijke bouwstenen
Onderwijskundig, inzicht in hetgeen aanbod komt op het VO, duurzaamheid
Korte beschrijving van gewenste resultaat i.r.t. De regio als klaslokaal
We willen de samenwerking met bedrijven en het PO intensiveren. We zijn gestart met Alliander en willen voor een volgend keuzevak graag met andere of meerdere bedrijven samenwerken.
Korte beschrijving vanuit de ketensamenwerking
Vanuit het VO zijn we met een aantal docenten en toa’s uit het PO en VO aan het werken om een aantal leskisten met practica voor het PO te ontwikkelen.

Samen met Alliander hebben we (Candea) het nieuwe keuzevak Nutsvoorzieningen voor bovenbouw leerlingen in het VMBO ontwikkeld.
Wat is je vraag voor samenwerking en versterking?
Voor een nieuw te ontwikkelen keuzevak ben ik opzoek naar een bedrijf dat met mij het keuzevak duurzaamheid wil ontwikkelen of andere keuzevakken uit de profielen PIE of BWI.
Leeractiviteit