Korte beschrijving van de kennis- of themagebieden of inhoudelijke bouwstenen
Nutsvoorzieningen zoals het elektriciteitsnetwerk of het gasnetwerk, het waternetwerk of het datanetwerk
Korte beschrijving van gewenste resultaat i.r.t. De regio als klaslokaal
Wanneer de keuzemodule Nutsvoorzieningen succesvol is geïmplementeerd op het Candea College dan rollen we deze graag verder uit naar andere scholengemeenschappen.
Korte beschrijving vanuit de ketensamenwerking
Vanuit Alliander zijn we samen met docenten van het Candea College in Duiven (VMBO) gestart met het ontwikkelen (en uitvoeren) van het keuzevak Nutsvoorzieningen.
Daarnaast onderzoeken we of we deze module als basis kunnen gebruiken voor een MBO module.
Wat is je vraag voor samenwerking en versterking?
Geen
Leeractiviteit