Korte beschrijving van de kennis- of themagebieden of inhoudelijke bouwstenen
We richten ons op al deze gebieden. We ambiëren leren in samenhang, dus we zullen continu de verbinding zoeken met de lessen en/of thema’s waar de kinderen op dat moment mee bezig zijn. Techniek en technologie is overal en continu om ons heen en zo willen we de vernieuwingen ook implementeren.
Korte beschrijving van gewenste resultaat i.r.t. De regio als klaslokaal
Korte beschrijving van gewenste resultaat i.r.t. De regio als klaslokaalAan het einde van deze periode willen we in de Liemers nog meer het LiemersLijstje uitdragen; ‘als het samen kan, doen we het niet alleen’.
We willen ieder jaar vier thema’s in de regio centraal zetten waarbinnen vervolgens de mogelijkheid van interne en externe partijen is om hun aanbod zichtbaar te maken.
Om zo de kinderen en professionals mee te nemen in de steeds sneller veranderende (technische en technologische) wereld.

Korte beschrijving vanuit de ketensamenwerking
Vanuit de overtuiging dat het huidige onderwijs kinderen onvoldoende voorbereidt op de complexe en snel veranderende maatschappij, is door een groep betrokken professionals in de Liemers het initiatief genomen om in gesprek te gaan met leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hoe kijken zij bijvoorbeeld tegen leren aan en wat hebben ze daarbij (nog meer) nodig? Liemers Lijstje vertegenwoordigt op deze manier kinderen en jongeren in de regio.
In 2017 sprak Liemers Lijstje met bijna 2000 leerlingen. Hoe wil je het liefst leren en hoe moet jouw leeromgeving eruitzien? Door middel van bestaande klankgroepen zijn ook ouders meegenomen in de gesprekken.
De zeven beloften van het Liemers Lijstje zijn de leidende principes voor de ontwikkeling van het leren en ontwikkelen in De Liemers.
De betrokken partijen zijn de kinderopvang, het primair onderwijs en de twee Voortgezet Onderwijs scholen.

Op het gebied van techniek en technologie gaan we werken aan vier bouwstenen, te weten:
- Natuurkundige techniek (productgerichte didactiek
- Kunst&techniek (creatieve procesgerichte didactiek)
- Multimedia
- Bedrijven

Om een activiteitenaanbod neer te zetten dat betekenisvol is en goed aansluit bij de huidige manier van werken, kiezen we ervoor om te gaan werken met thema’s.
Deze thema’s worden over alle bouwstenen uitgerold met als doel om na drie jaar 12 thema’s uitgewerkt te hebben.

We starten in schooljaar 2021/2022 met deze vier thema’s:
- Wat je wil worden (thema van de kinderboekenweek)
- Duurzaamheid, de toekomst, 2000
- Tijdvak van Romeinen en Grieken
- Menselijk lichaam
Wat is je vraag voor samenwerking en versterking?
Door onze krachten te bundelen, kunnen we van elkaar expertise gebruik maken. We zouden dit nog verder kunnen versterken als onze zichtbaarheid vergroot wordt en de verbinding met Liemerse bedrijven nog meer wordt gelegd.
Leeractiviteit